Aestus sp. z o.o. Dystrybucja oraz instalacje w oparciu o pompy ciepła Thermia Szwedzka jakość i skandynawski design. Jako jedyne źródło ciepła, pompy ciepła posiadają maksymalnie klasę energetyczną A++. Jako część zintegrowanej instalacji mogą być zaliczone nawet do klasy A+++. Natomiast żaden podgrzewacz wody (opalany olejem, gazem, czy biomasą) nie uzyskuje oceny wyższej niż A. W niektórych przypadkach może to być zaledwie klasa C lub D.

O POMPACH WIEMY WSZYSTKO

Grzejemy  od 25 lat

    Ocena obecnego systemu grzewczego i kosztów jego eksploatacji

 

      Jaki typ kotła jest stosujesz obecnie : olejowy, gazowy, na węgiel, drewno, palety czy może ogrzewanie elektryczne?

 

  • Odpowiedź na to pytanie jest bardzo ważna bowiem ma wpływ na roczne oszczędności uzyskiwane dzięki pompie ciepła. Największe oszczędności uzyska obecny właściciel gazu płynnego (LPG), gazu ziemnego (CNG) oraz oleju opałowego. Nieco mniejsze oszczędności uzyska obecny użytkownik koksu, węgla oraz biomasy. Warto podkreślić, iż pompa ciepła pracująca częściowo w I a częściowo w II taryfie jest obecnie najtańszym niezależnym źródłem ciepła mogącym pokryć całkowite zapotrzebowanie na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową. Warto również pamiętać iż są to tylko roczne oszczędności.

 

  • Jak długo pracuje Twój obecny systemy grzewczy (kocioł, ogrzewanie podłogowe, grzejniki)?Obecne systemy centralnego ogrzewania (kocioł, pompy obiegowe, grzejniki) są przygotowane do pracy przez 15 lat, po tym okresie następuje fizyczne/techniczne zużycie oraz technologiczne "zestarzenie się". Po 15 latach warto pomyśleć o zmianie systemu grzewczego a w szczególności jego "serca", jakim jest źródło ciepła. Warto pamiętać, iż jeżeli jesteś lub będziesz posiadaczem ogrzewania podłogowego to oszczędności będą największe.

 

  • Jak dużo miejsca zajmuje Twój obecny system grzewczy (kotłownia + miejsce na składowanie materiału opałowego/paliwa) ?Czy zastanawiałeś się kiedyś, że budując dom z kotłownią (ok. 15 m kw) zmarnowałeś część swojego domu oraz działki. Ta powierzchnia jest warta ok. 1500-3000 zł na 1 m kw, czyli zainwestowałeś 20.000 - 45.000 zł w pomieszczenie z którego nie korzystasz. Dodatkowo zainwestowałeś kilka tysięcy w komin. Czy jesteś pewien, że duży biały zbiornik na gaz LPG na Twojej działce lub w Twoim ogrodzie jest naprawdę niezbędny?. Czy musisz trzymać duże zbiorniki na olej opałowy w piwnicy?

 

  • Pomyśl, jak wiele powierzchni tracisz, korzystając z coraz droższych paliw energetycznych. Pompa ciepła zajmuje jedynie 0,5m2 i może być umieszczona w pomieszczeniu gospodarczym, garażu, kuchni czy piwnicy.

 

  • Jaki jest obecnie roczny koszt ogrzewania w Twoim domu? Jeżeli na ogrzewanie i ciepłą wodę wydaje się rocznie 5.000 - 10.000 zł, dom ma ponad 100 m kw i aktywnie mieszka w nim 4 osobowa rodzina to warto się zastanowić nad wyborem pompy ciepła, jako rozwiązania równie efektywnego a znacznie tańszego. Skorzystaj z naszego kalkulatora oszczędności.

   Działka i rodzaj gruntu

 

        W celu optymalnego doboru pompy ciepła należy podać podstawowe informacje o obiekcie/inwestycji.

 

  • Czy obiekt jest jedno, dwupoziomowy, czy jest podpiwniczony lub posiada strych?
  • Powierzchnia domu
  • Specjalna architektura - pokój typu "open space", wysoki sufit, duża ilość przeszkleń,
  • Czy są plany przyszłej rozbudowy inwestycji (dodatkowa powierzchnia użytkowa, basen, itp)

 

      Jaką powierzchnię ma działka?

 

      Jeżeli dolnym źródłem będzie gruntowy wymiennik poziomy to działka powinna mieć co najmniej 3 razy

      powierzchnię     domu wolnej przestrzeni (uwaga! działka tylko pod dolne źródło, nie cała działka budowlana).

      Teren, pod którym została położona wężownica można przeznaczyć na ogród, za wyjątkiem sadzenia drzew.

      W przypadku kiedy dolnym źródłem jest odwiert pionowy, należy jedynie zachować odstęp między odwiertami

      ok. 6-8     metrów (im większym odstęp tym lepiej).

 

      Jakiego rodzaju jest grunt/podłoże ?

 

      Dolne źródło i koszt jego przygotowania zależy również od jakości gruntu. Najlepsze są gleby mokre, wilgotne,

      gliniaste      zaś najsłabsze są gleby suche i piaszczyste. Na cenę dolnego źródła może mieć również wpływ

      ukształtowanie    terenu, w rejonie górzystym lub skalnym trudniej będzie wykonać odwiert.

      Przy trudnych warunkach geologicznych warto zastanowić się nad wyborem powietrznej pompy ciepła.

 

      Jak głęboki będzie odwiert przy pionowym wymienniku gruntowym?

 

      Głębokość odwiertu zależy od jakości gleby oraz od mocy pompy. Najczęściej max. głębokością 1 odwiertu

      jest 100 m     jeżeli dolne źródło musi mieć więcej głębokości to robiony jest kolejny odwiert, itd.

 

      Czy nasz sąsiad ma pompę ciepła, jeżeli tak to jakie posiada dolne źródło i gdzie jest umiejscowione?

 

      Istotnym jest czy nasz sąsiad korzysta z pompy ciepła, jakie ma dolne źródło i gdzie jest ono zlokalizowane.

      Zbyt bliska    odległość odwiertu sąsiada w stosunku do naszego odwiertu może osłabić jego efektywność.

   Zasady doboru rodzaju dolnego źródła

 

     Jakiego typu dolne źródło powinno być zastosowane w moim domu?

 

      Pionowy wymiennik gruntowy - popularne i bardzo stabilne źródło

      Pionowe odwierty w gruncie oddalone od siebie o 6-8 metrów. Jest to najstabilniejsze dolne źródło,

      niepodatne na sezonowe wahania temperatury. Metoda ta ma również minimalny wpływ na otoczenie (np.: ogród)

      i nie   jest uciążliwa dla właściciela działki.

 

      Poziomy wymiennik gruntowy - popularne i "proste" źródło ciepła

      Ta metoda polega na ułożeniu wężownicy ok. 1,8 metra pod powierzchnią ziemi na terenie działki.

      Wężownica jest     układana na powierzchni 3-krotnie większej niż pow. domu. Oznacza to konieczność

      posiadania   odpowiedniej wielkości działki oraz znaczne prace ziemne.

 

      Wody powierzchniowe

      Rozwiązanie to wymaga dostępu do otwartego zbiornika wody. Na dnie zbiornika ułożona jest wężownica.

      Rozwiązanie technicznie proste i nieuciążliwe, lecz wymagające dostępu do wody.

 

      Woda gruntowa

      Rozwiązanie wykorzystujące wody gruntowe. Wymiennikiem są studnie, które w wymienniku pośrednim oddają

      ciepło pompie ciepła. Rozwiązanie z udziałem wody jest bardzo wydajne.

 

      Powietrze - recepta na trudne warunki geologiczne lub obecne zagospodarowanie działki.

      Rozwiązanie najbardziej nowoczesne, umożliwiające odzyskanie ciepła z powietrza. Nie jest wymagane wiercenie

      ani żadne prace ziemne. Rozwiązanie szczególnie zalecane, gdy obiekt posiada ogrzewanie podłogowe.

 

      Wybór konkretnego rozwiązania zależy od:

 

      * warunków geologicznych i klimatycznych

      * wielkości działki i jej obecnej zabudowy

      * rodzaju górnego źródła ciepła

 

      Decyzja o wyborze dolnego źródła powinna być podjęta po konsultacjach.

   Zapotrzebowanie na ciepło i ciepłą wodę użytkową

 

     Jakiej ilości ciepła/mocy potrzebuje Twój dom? Ile osób codziennie mieszka w domu?

 

      Czy w Twoim domu jest 2 małych dzieci czy mieszkasz sam z żoną a dzieci są dorosłe? Czy lubisz jak w domu jest 25 °C

      chodzisz w koszulce, czy lepiej czujesz sie w chłodniejszym pomieszczeniu 20 °C ?

 

      Pamiętaj poza ogólnymi wskaźnikami Twoje zapotrzebowanie na ciepło i ciepłą wodę jest indywidualne i ma wpływ

      na dobór pompy. Powiedz o tym firmie wykonującej instalacje c.o.

 

      Czy system grzewczy będzie wymagał ciepła o niskim parametrze (ogrzewanie podłogowe - 25 °C) czy ciepła o

      wysokim parametrze (grzejniki - 55 °C), jeżeli system jest mieszany jaka jest to relacja?

 

      Kluczowym pytaniem jest w jaki sposób przekazywane jest ciepło do otoczenia. Czy jest to ogrzewanie podłogowe

      czy tradycyjne grzejniki konwekcyjne.

 

      Ekonomicznie najbardziej efektywne jest ogrzewanie podłogowe gdzie temperatura czynnika to 25 °C - 35 °C.

      Jednak w wielu modernizowanych obiektach są jedynie grzejniki. Nasze pompy są również przygotowane do

      takich instalacji gdzie temp. zasilania może osiągać 65 °C.

 

      Jednak zalecamy, aby do instalacji z grzejnikami stosować czynniki o temp. 55-60 °C pozwoli to zachować komfort

      ciepła przy niższych kosztach eksploatacji.

 

      Pompa może z powodzeniem pracować w systemach mieszanych czyli tam gdzie część obiektu ma ogrzewanie podłogowe

      a część tradycyjne grzejniki. Z punktu widzenia kosztów eksploatacji ogrzewania podłogowego jest tańsze.

   Ogrzewanie i klimatyzacja czyli dobór odpowiedniej pompy ciepła

 

      Ważnym jest dokładne określenie zadań jakie stawia się przed pompą ciepła:

 

      * ogrzewanie i ciepła woda użytkowa przez cały rok

      * realizacja zapotrzebowania na ciepło przy wyjątkowo zimnych dniach (poniżej -20°C)

      * klimatyzacja w okresie letnim (chłodzenie pasywne lub aktywne)

 

     Zakup pompy tańszej, o zbyt małej mocy może okazać się tańszą inwestycją, lecz droższą w eksploatacji.

      Pompy ciepła oraz dolne źródło muszą być bardzo precyzyjnie dobrane do zapotrzebowania na ciepło.

      Każda próba zrobienia pozornych "oszczędności" w momencie inwestycji odbije się na kosztach eksploatacji.

      Przedstaw jasno swoje oczekiwania i funkcje jakie ma spełniać pompa ,pomoże to w doborze właściwej pompy.

      Pompy ciepła o mocy 6-16 kW są w stanie dostarczyć ciepło i ciepłą wodę w domach o powierzchni

      od 100 do 320 m.kw. oraz zapewnić komfortowe chłodzenie w okresie letnim.

   Przewidywane oszczędności i okres zwrotu inwestycji

 

      Jak znaczna może być redukcja rocznych kosztów ogrzewania?

      Po zainstalowaniu pompy ciepła koszty ogrzewania mogą być zredukowane nawet o ponad połowę.

      Oczywiście na konkretne oszczędności ma wpływ wiele indywidualnych czynników.

      Największe oszczędności uzyska obecny właściciel gazu płynnego (LPG), gazu ziemnego (CNG) oraz oleju opałowego.

      Nieco mniejsze oszczędności uzyska obecny użytkownik koksu, węgla oraz biomasy.

 

      Jaki jest okres zwrotu inwestycji jaką jest pompa ciepła?

      Na to pytanie nie ma jednej słusznej odpowiedzi jednak możemy przyjąć, iż koszt zwrotu inwestycji jaką jest

      pompa ciepła to około 6-7 lat. Należy podkreślić, iż pompa ciepła jest urządzeniem przygotowanym do pracy przez

      co najmniej 20 lat.

   Na rynku jest wiele pomp ciepła - jak je porównać i ocenić?

 

      Jak można ocenić i porównać pompy ciepła dostępne na rynku?

 

      Wskaźnik efektywności cieplnej (COP = Coefficient Of Performance) jest jedym z obiektywnych kryteriów oceny

      pompy ciepła. Jeżeli COP jest 4 to oznacza że z 1 kW energii elektrycznej dostarczonej do pompy ciepła otrzymamy

      4 kW energii cieplnej, którą ogrzejemy dom. Oznacza to, że 2/3 energii jest darmowe i pochodzi z ziemi lub powietrza.

 

      Jak porównać efektywność pomp ciepła oferowanych przez różnych producentów?

 

      Wskaźnik efektywności cieplnej (COP = Coefficient Of Performance) jest jednym z obiektywnych kryteriów oceny

      pompy ciepła. Jeżeli COP jest 4 to oznacza że z 1 kW energii elektrycznej dostarczonej do pompy ciepła

      otrzymamy 4 kW energii cieplnej, którą ogrzejemy dom.

 

      Należy pamiętać iż posługujemy się kryterium rocznej sprawności, a więc średniej sprawności rocznej. Oznacza to,

      że uwzględniamy zmieniające się warunki atmosferyczne na zewnątrz, uzależnione od pory roku.

      COP podawany dla badań laboratoryjnych czy jednej pory roku może być wysoki, a pompa sprawiać

      wrażenie "bardzo efektywnej", co nie musi być zgodne z rzeczywistością. W Polskim klimacie nie jest sukcesem

      mieć wysokie COP od kwietnia do października, lecz rzeczywiste uśrednione COP dla całego roku, które uwzględnia

      niskie temperatury w okresach zimowych.

      W przypadku powietrznych pomp ciepła (powietrze/woda) zwróć uwagę na osiągnięcia i parametry pompy przy

      warunkach skrajnych. Dobra pompa ciepła powinna poradzić sobie z odzyskiem ciepła z powietrza do -20 °C.

 

      Trzeba również porównać zasobnik ciepłej wody użytkowej, materiał z jakiego jest wykonany, pojemność oraz

      szybkość podgrzania ciepłej wody.

      Markowe pompy ciepła, wykonane z wysokiej jakości komponentów mają zbliżone ceny, jeżeli znajdziesz

      pompę atrakcyjnie tanią sprawdź jakość jej wykonania, komponenty i producenta.

   Cena pompy i koszt wykonania całej instalacji

 

     Zwróć uwagę w jaki sposób przygotowano wycenę montażu c.o. z zastosowaniem pompy ciepła.

 

      Pompę ciepła powinno się kupić od firmy  z 2 powodów:

      * wraz z pompą Klient otrzymuje montaż i gwarancje

      * firma może zastosować stawkę VAT 8 % na usługi

 

     Oferta firmy  powinna składać sie z co najmniej 3 punktów:

 

      1) Koszt przygotowania dolnego źródła

      2) Koszt pompy ciepła

      3) Koszt montażu, podłączenia i uruchomienia

   Hałas, Zdalne sterowanie, Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

 

     Poziom hałasu

 

      Dobra pompa pracuje "nie hałasując" i jest postrzegana jako urządzenie ciche

      Sercem pompy jest sprężarka spiralna, która podczas pracy hałasuje. Odpowiednia wersja sprężarki dedykowanej

      do pomp ciepła oraz wyciszenie komory sprężarkowej wełna mineralna czyni pracę pompy jako cichą.

 

     Zdalne sterowanie

 

      Danfoss On-Line umożliwia dostęp i sterowanie pompą ciepła z dowolnego komputera podłączonego do Internetu.

      Via Internet można zmniejszyć lub podnieść temperaturę oraz zmienić program pracy pompy. Dostęp do

      Danfoss On-Line to również wygoda i bezpieczeństwo prac serwisowych, serwisant może dokonać zdalnego

      przeglądu    ustawień i komunikatów zanim przyjedzie  na miejsce. Ewentualne „alarmy” w pracy, które wystąpią

      mogą być na bieżąco przekazywane(mail, SMS) właścicielowi oraz firmie serwisującej.

 

      5 lat gwarancji Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Aestus

 

Aestus

41-902 Bytom

ul.W.Kilara 4C

Poland 

Masz pytanie? Zadzwoń!

Całotygodniowe wsparcie

530 600 590